DBV Bundesliga
1. Baseball Bundesliga
2. Baseball Bundesliga
Softball Bundesliga
 
 
Archiv
 
 
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband 
 

Stand: 2022-09-11

Boxscore 2. Bundesliga Nordost, 17.07.2022
Hamburg Knights (5) at Kiel Seahawkes (8), Game 2

Hamburg Knights   ab r h bi bb so  avg  ops
Kobayashi p-cf    2 2 1 0 2 0 .382  .964
Olschimke c     3 1 2 2 1 0 .308  .765
Bremer cf-3b     3 0 1 0 1 0 .271  .783
Kalkowski 3b-p    3 0 0 1 0 2 .379  .900
Montens rf      2 0 0 0 0 0 .179  .574
 Wodniok rf     2 0 1 0 0 0 .405  .970
Paczkowski 1b    2 1 1 0 0 1 .222  .444
 Neumann 1b     1 0 1 0 0 0 .455  .909
Otte lf       2 0 0 0 0 0 .280  .831
 Szygowski lf    1 0 0 0 0 0 .222  .615
Dahl ss       3 1 1 0 0 0 .350  .797
Schwenke 2b     2 0 1 0 0 0 .130  .460
 Ecksmann ph     1 0 0 0 0 0 .348  .870

Totals       27 5 9 3 4 3


Kiel Seahawkes   ab r h bi bb so  avg  ops
Königs p-cf     3 2 1 2 1 1 .375 1.117
Bartel ss      2 1 0 1 1 1 .172  .641
CSchmidt 1b-p    4 1 0 3 0 0 .385  .915
Ibs 3b        1 0 0 0 3 0 .388 1.148
Voß 2b        4 0 1 2 0 1 .400  .937
Lagler lf-rf     3 0 0 0 1 2 .150  .569
Nychyporenko c    4 1 1 0 0 1 .231  .516
Lorenzen rf-1b    2 2 2 0 0 0 .195  .522
David cf-lf     4 1 1 0 0 2 .225  .561

Totals       27 8 6 8 6 8

2B: Königs (5). RBI: Kalkowski (5), Olschimke 2 (17), Bartel (5), Königs 2 (12), CSchmidt 3 (17), Voß 2 (6). SB: Olschimke (4), Bartel (3), Königs (8), Lorenzen 2 (7), Voß (2). CS: Bremer (1), Szygowski (1), Wodniok (2).
E: Dahl (8), Olschimke (8), Schwenke 2 (6), Bartel (4), Nychyporenko (1). DP: KIL 1.


                R H E LOB
----------------------------------------
Hamburg Knights  220 000 1 -- 5 9 4  6
Kiel Seahawkes  100 520 X -- 8 6 2 10
----------------------------------------

Hamburg Knights     ip   h r er bb so hr  era
Kobayashi (L, 2-2)    4 1/3 5 8 6 5 8 0 6.21
Kalkowski         1 2/3 1 0 0 1 0 0 3.00

Kiel Seahawkes      ip   h r er bb so hr  era
Königs          0   0 2 2 2 0 0 18.90
CSchmidt (W, 2-1)     7   9 3 3 2 3 0 5.06

WP: Kobayashi (16), Königs (7), CSchmidt 2 (3). HBP: by Kobayashi 3 (8), by CSchmidt (2). Batters Faced: Kobayashi 29, Kalkowski 7, Königs 2, CSchmidt 30.
T: 2:09; Att: 40

 


| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten |